Ejendomsbranchen er enige i byggeriets klimaforslag

Foto: Unsplash.com

Ejendomsbranchens erhvervsorganisation, EjendomDanmark, er enig i mange af de klimaforslag, som byggeriet for nyligt har afleveret til regeringen. Ejendomsbranchen er selv klar med flere forslag.

Nogle af anbefalingerne fra byggeriets klimapartnerskab lyder blandt andet på flere energirenoveringer og bedre drift af den eksisterende ejendomsmasse. Disse tanker byder EjendomDanmark velkommen:

”Byggeriets klimaanbefalinger flugter med både fagkundskaben og vores erfaringer. Og klimapartnerskabets anbefalinger udgør et solidt grundlag for det videre arbejde,” siger fra adm. direktør i EjendomDanmark Jannick Nytoft.

Blandt ønskerne fra byggeriets klimapartnerskab er grønne elementer i ejendomsbeskatningen, en “grønnere” bolig/job-ordning, samt et bedre energimærke, som kan anvendes mere proaktivt for branchens virksomheder. Disse er tanker som ejendomsbranchen nikke genkendende til, da der her i den grad skal foretages mange investeringsbeslutninger for at kunne realisere klimapotentialet.

”I bygge- og anlægssektoren har man gjort sig nogle interessante tanker. Senere på foråret præsenterer vi selv et katalog af forslag, der skal styrke incitamenterne til grønne investeringer i ejendomsbranchen – de investeringer, som byggeriet selv peger på, er nødvendige. For den grønne omstilling skal også ske i de danske udlejningsejendomme – ikke kun privatejede boliger og offentlige bygninger. Vi skal have alle med,” forklarer Jannick Nytoft.

Fokus på bygningsdriften
I byggeriets klimaanbefalinger kan man finde en hel sektion om bedre energidrift af eksisterende ejendomme, hvilket er rigtig positivt i følge Jannick Nytoft. Han mener at det er godt at byggeriet har fokus for denne udfordring.

”Mange af de bygninger, vi har i dag, står der også om 50 år, og mange ældre bygninger lader sig kun energiforbedre til et vist punkt. Derudover skal vi huske, at en energirenovering ikke hjælper meget, hvis vi bare skruer så meget op for varmen bagefter, at hele energibesparelsen bliver spise. Derfor er det kun glædeligt, at man i byggeriet har åbnet diskussionen om, hvordan vi sikrer en mere effektiv bygningsdrift,” siger Jannick Nytoft.

Barriererne for den grønne omstilling
Ejendomsbranchens erhvervsorganisation EjendomDanmark, mener at der er flere økonomiske barrierer og juridiske snubletråde, som tilbageholder de grønne investeringer i ejendomme. De barrierer og snubletråde har byggeriet naturligt nok ikke det store blik for, men her vil nogle løsninger til at komme i mål med klimapotentialet kunne findes.

”Hvis vi skal realisere de potentialer, som byggeriet peger på, bliver vi nødt til at kigge på, hvordan vi gør det nemmere og mere fordelagtigt at være grøn. Vi kan sagtens stille højere krav – men vi skal også gøre det muligt at leve op til de krav,” siger Jannick Nytoft.