Ejendomsbranchens erhvervsorganisation, EjendomDanmark, er enig i mange af de klimaforslag, som byggeriet for nyligt har afleveret til regeringen.
Bygningers energiforbrug udgør op mod en tredjedel af det totale energiforbrug i Danmark.
Byggeriet bidrager globalt med ca. 39% af de samlede klimapåvirkninger. Omkring 11% af de globale emissioner kommer fra forbrug af materialer til nybyggeri og renovering af allerede stående byggeri.
Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg har i sine anbefalinger til regeringen lagt op til en gennemgribende forandring i branchen.
Den 11. marts lagde Dansk Mobil Beton A/S hus til, da Køges Borgmester, Marie Stærke, Direktør for Connect Køge, Allan Munch, Formand for Klima & Planudvalg i Køge Kommune, Niels Rolskov og Formand for Teknisk Udvalg i Køge Kommune, Erik Swiatek mødtes for at høre mere om ‘grøn’ forretning i en ‘grå’ og dermed traditionel branche.
Den Grønne Studenterbevægelse har taget initiativ til et borgerforslag, som stiller den danske byggesektor et øgede klimakrav.
Amager Bakke vinder den famøse, skandinaviske arkitekturpris for sin omfagnsrige og grønne tagpark med træer, løberuter og vild
Flere og flere bygherrer vælger at bygge bæredygtigt og dertil at få papir på det. Hele 11 ud af NCC’s 18 nye byggeordrer sidste år har krav om bæredygtighed, hvoraf otte skal DGNB-certificeres.
PensionDanmark opnår DGNB Guld ved udvidelsen af MOEs domicil i Søborg. Særligt anvendelsen af miljøvenlige materialer og et sundt indeklima får den højeste anerkendelse for bæredygtighed.
Der findes både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtigt byggeri, som er vigtige at arbejde med.

SENESTE ARTIKLER